Danmarks største offentlige IT-platform: Aula

Med over 2 millioner brugere er Aula en af Danmarks største offentlige it-platforme. Aula blev i 2019 introduceret som kommunikationskanal for elever, forældre og personale i folkeskoler og dagtilbud i alle landets kommuner. Et komplekst system med mange interessenter, hvilket indebar stor offentlighed bevågenhed fra både ministerier, de 98 kommuner og pressen.

Kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der indkøber, drifter og videreudvikler it-løsninger og infrastruktur på vegne af kommunerne, havde ansvaret for at bygge og lancere Aula. At få en så kompleks platform til at lykkes var en stor opgave, der blandt andet indebar kravafklaring, arkitekturvalg, leverandørstyring, koordinering, kommunikation og implementering.

Aulas loginside

Omnium Improvement indgik i KOMBITs team, hvor vi blandt andet varetog teknisk projektledelse og arkitekturansvar. En stor del af arkitekturarbejdet lå i at skabe konsistent anvendelse af services og datamodeller i skoledomænet på tværs af leverandører og andre offentlige instanser, i at designe arkivering samt i at sikre overholdelse af GDPR-regler.

Tilblivelsen af Aula og økosystemet rundt om involverede mange forskellige leverandører. Den tekniske projektledelsesopgave var dermed ikke kun internt rettet, men omfattede masser af kommunikation og koordinering mellem kommunerne som kravstillere og leverandørerne af de tekniske komponenter og løsninger.

Alsidigheden ved Aula
En af de innovative aspekter ved Aula er integrationen af widgets, som giver fleksibilitet til at tilpasse kommunikation og information til de enkelte kommuners og institutioners behov. Widgets tillader integrationen af funktioner fra andre løsninger i skoledomænet, for eksempel læringsplatforme, fraværsregistrering m.m. I centrum af dette økosystem bliver Aula til en alsidig platform, der tjener som et kommunikationscenter tilpasset den enkelte bruger.

At give folkeskolen et digitalt løft er ikke kun en teknisk bedrift, men også et eksempel på vellykket koordination og samarbejde under ledelse af kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT. Resultatet af samarbejdet er blevet et pålideligt og driftssikkert system, som ikke alene imødekommer nutidens krav, men også er skalerbart og fremtidssikret. Aula stod ved sin lancering som det mest ambitiøse, offentlige cloud-initiativ i Danmark, anerkendt for sin tekniske robusthed og som et offentligt IT-projekt, der faktisk lykkedes nogenlunde som planlagt – systemets kompleksitet, brugernes mange og vidt forskellige meninger samt den store offentlige bevågenhed til trods.