Digital Strategy & Advisory

I et område som Digital Strategy & Advisory hjælper vi med at skabe værdi for vores kunder ved at supportere deres digitale transformationer. Fælles for alle hos Omnium Improvement er vores passion og store faglige viden indenfor IT og digitalisering.

Vores tekniske faglighed og kompetencer i kombination med vores store forståelse for forretningen sørger for at vores kunder oplever en langvarig værdiskabelse fra de bæredygtige løsninger, vi leverer.

Digitale transformationer kræver en helhedsforståelse, der rækker fra bestyrelseslokalet ned til bitniveau, og den forståelse søger vi hos OI at levere gang på gang.

Uden det rette kort og et kompas er det svært at planlægge en rute og nå frem til destination. Derfor er eksempelvis en strategi for brugen af Cloud essentiel før vi begynder at implementere.

Typiske projekter kan indebære

Facilitere it-strategiproces med fokus på værdiskabende operationalisering

Hvorfor skal jeres fremtidige infrastruktur være cloud og er det den rette vej for jer? Vi hjælper jer med at facilitere strategiprocessen med fokus på værdiskabende operationalisering med klare mål og succeskriterier

Både det overordnede og detaljeorienterede perspektiv på hvordan jeres virksomhed opnår reel forretningsværdi gennem en digital transformation.

Vi hjælper med at skabe broen fra jeres forretningsmodel og mål til funktionalitet og værdi hos slutbrugeren.

IT-arkitektur i en agil kontekst samt værdiskabende EA tooling er med til at lægge fundamentet for hele jeres digitale løsning. Det er en gennemgribende tilgang der adresserer kompleksiteterne man finder hos moderne organisationer ved blandt andet at tilpasse mennesker, forretningsværdier og teknologien omkring resultater

Opbygning af en strategi og en styringsmodel til at håndtere Cloud udrulning, så den kan fungere både i større projekter og i den daglige håndtering af IT-systemer.

Opbygning af styringsmodel til at håndtere projekter fra start til slut. Enten som en fase model (stage-gate model) eller indbygget i en agil model, så den kan fungere i et SCRUM eller SAFe rammeværk.

AI og data management kan give virksomheder store fordele i form af øget effektivitet, bedre beslutningsgrundlag og nye forretningsmuligheder. OI kan hjælpe jer med at automatisere rutineopgaver og frigøre ressourcer til mere værdiskabende arbejde gennem brugen af AI. Samtidig kan AI hjælpe med at identificere mønstre og træk i data, som kan bruges til at forbedre forretningsprocesser og udvikle nye produkter og tjenester.

CASE: Global digitalisering af rekrutteringsprocesser

Ét af verdens største vikar- og rekrutteringsbureauer havde behov assistance til et kæmpe globalt program med mange gensidige afhængigheder. Målsætningen var at digitalisere kerneprocesser på tværs af adskillige markeder. Omnium Improvement bidrog med at skabe overblik over de komplekse løsninger og hjælpe med at sikre fremdrift, samtidig med at sikre godt samarbejde med de mange involverede parter.

Læs mere her

Kunder

Her er et udpluk af de kunder, som vi i tæt samarbejde har hjulpet med at forme digitale strategier og forberede til både nuværende og fremtidige teknologiske trends:

Vil du høre mere om serviceområdet og vores arbejde med digitalisering?

Det her er blot en kort introduktion til, hvordan vi arbejder med teknologisk rådgivning fra ledelsesniveau til selve den tekniske løsning. Ræk endelig ud, hvis du vil høre mere!

Kennet Bo Korsgaard

Kennet Bo Korsgaard

Partner

Digital Strategy & Advisory

Vi hjælper med at forme din digitale strategi, så den omfatter både mennesker, IT og processer.

Digital Execution

Udforsk

Security & Compliance

Udforsk