Cloud teknologi

To Cloud or Not To Cloud

Hvad driver en cloud transformation, hvilke udfordringer kan det give organisationer og hvordan kan vi hos Omnium Improvement hjælpe jer med cloud?

I Omnium Improvement oplever vi, at en række af vores kunder er i gang med eller godt på vej med store cloud transformationer, hvor dele af deres applikationslandskab flyttes til en moderne platform.

Cloud transformation ses som svar på en kombination af flere komplekse problemstillinger, som mange store virksomheder står overfor. Hos OI er vi dog meget opmærksomme på, at cloud transformationer ikke er svaret på alle problemer. At gennemføre en cloud transformation er et stort projekt og forretningsbehovet skal være der, så der ikke spildes unødige ressourcer. Det kræver derfor en solid og gennemarbejdet beslutningsproces inden opstart.

Vi ser følgende behov som drivende kræfter af cloud transformationer:

Kigger man som organisation ind i et marked, der i stadig større grad bliver drevet af digitale services, så kan man godt blive bekymret for, om der er en konkurrent eller et driftigt start-up, der er på vej med den service, der vil ryste branchen og snuppe væsentlige markedsandele.

Evnen til at skabe nye digitale services og værdiskabende brugeroplevelser er blevet et væsentligt element i virksomhedens samlede konkurrenceevne. Det kan skabe et stærkt ønske om hurtigere time-to-market for nye services, hvilket skal bæres frem af en effektiv udviklingsproces, en effektiv arkitektur og et effektivt drifts setup.

Compliance og lovgivning skaber løbende nye krav, der skal implementeres i forretningsapplikationerne. Med GDPR og de tilhørende potentielt store bøder blev compliance krav en ny virkelighed for mange virksomheder. 

Inden længe følger EU-direktiverne NIS2 og DORA, der har tilsvarende hårde implikationer, hvis de bliver overtrådt. Den løbende strøm af nye compliance krav, der skal implementeres og dokumenteres, er en vedvarende tilstand for mange virksomheder, hvilket skaber yderligere pres på udviklingen af applikationslandskabet.

Har man som organisation brugt IT i en årrække, står man muligvis med et applikationslandskab, der bliver stadig sværere at vedligeholde og videreudvikle for at understøtte udviklingen i forretningen. 

Det skyldes dels at bredt anvendte teknologier fra bl.a. Oracle og Microsoft har nået end-of-life, og dels at store, komplekse og modne applikationer har vist sig at skabe tæt leverandørbinding og være svære at vedligeholde.

Overgangen til at bruge AI til løbende beslutningsstøtte rummer en spændende optimeringsmulighed for mange virksomheder, men det kræver, at man kan komme til sine forretningsdata løbende. 

Det er dog en udfordring, hvis de ligger låst inde i store forretningsapplikationer, hvor de er utilgængelige og hvor der ikke er en sammenhængende datamodel at tage udgangspunkt i.

Cyber security fylder meget i bevidstheden hos mange organisationer. Dels er det drevet af historierne om de store virksomheder, der har oplevet omkostningstunge og længerevarende driftsudfald, og dels af de mange historier i medierne om, hvordan cyber security bliver brugt som en effektiv spionage mulighed.

De øgede og omskiftelige cyber security krav kræver, at man som organisation er dygtig til hurtigt at udvikle, vedligeholde og drifte sit applikationslandskab.

Med en rekord varm sommer og øgede krav fra kunderne om miljøbevidsthed er den grønne omstilling højt på agendaen i mange organisationer.

Som det er tilfældet med cyber security, compliance og nye forretningsservices, så kræver den grønne omstilling, at man som organisation bruger forretningsforståelse og dataindsigt til at skabe et mindre miljøaftryk. 

For den del, der skal understøttes digitalt krav og eksekvering skulle ske gennem en effektiv softwareudviklingsproces i applikationslandskabet. Derfor skaber den grønne omstilling også en efterspørgsel på cloud teknologier, der kan understøtte denne omstilling.

Cloud er billigere fleksibelt sikkert effektivt

Hvem er Omnium Improvement

Omnium Improvement er et moderne IT-management konsulenthus baseret i København.
Vi er specialiserede i digitale transformationer og har gennem de seneste 6 år hjulpet en række danske C25 virksomheder med at gennemføre cloud transformationer med målbar forretningsværdi.

Vores specialiserede og agile teams af konsulenter evner at nedbryde siloer og arbejde på tværs af kulturer, forretninger og systemer i en og samme organisation. Det kan vi gøre, fordi teknologi var tænkt ind som en del af vores DNA fra dag ét, og fordi vores faglighed er baseret på tre områder:
forretning, ledelse og IT-forståelse.

Hvordan kan vi hjælpe i forhold til cloud transformation?

Cloud / infrastruktur strategi – den rigtige start på rejsen

Hvorfor skal jeres fremtidige infrastruktur være cloud og er det den rette vej for jer? Vi hjælper jer med at facilitere strategiprocessen med fokus på værdiskabende operationalisering med klare mål og succeskriterier.

Afvikle rejsen mod jeres nye platform og forretning

Vi hjælper vores kunder med at få eksekveret deres strategi og formår at omsætte den til reelle handlinger, der gør en forskel.

Opbygning af Cloud Center of Excellence (CCoE)

Opbygning af en strategi og en styringsmodel til at håndtere Cloud udrulning, så den kan fungere både i større projekter og i den daglige håndtering af IT-systemer.

Arkitekturbistand

Vi sikrer holdbare løsninger, som understøtter end-to-end forretningsprocesser og som skaber reel forretningsværdi for de virksomheder, vi rådgiver.

Moderne Enterprise arkitektur

IT-arkitektur i en agil kontekst samt værdiskabende EA-værktøjer er med til at lægge fundamentet for hele jeres digitale løsning. Det er en gennemgribende tilgang, der adresserer kompleksiteterne ved blandt andet at tilpasse mennesker, forretningsværdier og teknologien omkring resultater.

Cloud Festival 2023 den 20. - 21. september

Omnium Improvement var til stede både på scenen som oplægsholder og med egen stand til Computerworlds Cloud Festival 2023 i København.

Det var to dage med fokus på cloud og forretning, spændende oplæg og mulighed for læring. Vi gav besøgende mulighed for at konkurrere i cykeldisciplinen omnium med chance for at vinde en cykel. Derudover var vores partner Jack Ekman på scenen for at fortælle om erfaringer med cloud transformationer

Du kan downloade præsentationen her.

"En cloud transformation er ikke et IT-projekt"

Inden beslutninger om cloud træffes er det først og fremmest vigtigt at have styr på, at jeres forretning og IT er koblet solidt sammen, så der er enighed om, hvad forretningens behov egentlig er.

Læs mere

Vil du høre mere?

Vi fortæller gerne om vores arbejde med cloud og hjælper med at finde ud af, om det er den rette løsning for dig.

Jack Ekman

Jack Ekman

Partner