Security & Compliance

Alle IT-projekter er underlagt forskellige krav indenfor sikkerhed og compliance, hvilket øger vigtigheden af at tænke det ind i både planlægning og eksekvering af jeres projekt.

Hos OI har vi stor erfaring med at indtænke sikkerhed og compliance i de projekter, vi er en del af. Indenfor Cloud Native har vi fx arbejdet med Security by Design, hvor sikkerhedstiltag og kontrol integreres i design-, udviklings- og testfaserne.

Det inkluderer blandt andet at tænke på sikkerhed i forhold til infrastruktur, platforme og applikationer, samt at implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, såsom adgangskontrol, kryptering, overvågning og backup, for at beskytte mod trusler og angreb.

IT-sikkerhed og compliance skal ikke længere bare være en afdeling for sig selv, men være en integreret del af af hele organisationen og alt hvad der foregår.

Typiske projekter kan indebære

Minimere og håndtere risici samt sikre compliant it-setup.

Implementer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data og applikationer i clouden. Dette kan omfatte kryptering, adgangskontrol, overvågning og backup.

Omnium kan hjælpe jer med at gennemgå jeres applikationsportefølje og gennemføre risikovurderinger og mitigerende aktioner.

Kvalitetsikring af applikationer er sikring af kode, hvilket indebærer analyser for at finde svagheder samt at adressere disse før de bliver en trussel for ydevene, sikkerhed, o.l., der ofte kan blive store omkostninger. 

OI har hjulpet mange organisationer med at implementere og sikre overholdelse af regulatoriske krav såsom GDPR, Schrems II o.l. 

Vi indtænker altid regulatoriske krav i de projekter, vi er en del af, for at sikre den størst mulige værdi nu og i fremtiden.

Vores kunder

Vi har hjulpet nedenstående kunder med at tænke sikkerhed og compliance ind i deres projekter.

Vil du høre mere?

Er du nysgerrig på hvordan vi kan hjælpe jer med at leve op til diverse krav og tænke sikkerhed ind i jeres projekt, så kontakt os endelig!

Anders Fausbøll

Anders Fausbøll

Partner

Digital Strategy & Advisory

Udforsk

Digital Execution

Udforsk

Security & Compliance

Intelligent udnyttelse af data, GDPR, sikkerhedsforanstaltninger og fleksibilitet er nøgleord for succesfuld digitalisering.