Ny global løsning for onboarding processer

Ét af verdens største vikar- og rekrutteringsbureauer bad om vores assistance til et projekt, der oplevede leveringsproblemer. Formålet var at digitalisere deres kerneprocesser på tværs af adskillige markeder. Omnium Improvement trådte ind relativt sent i processen og supporterede på at få processen tilbage på sporet efter skred i både levering og deadlines.

Udfordringen 

Det overordnede mål for projektet var at udarbejde og implementere en ny platform, der både skulle understøtte, at ansøgere hurtigere kunne oprettes i systemet, samt effektivisere organisationens medarbejders arbejde med at rekruttere kandidater. Løsningen skulle fungere på tværs af Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien og Storbritannien.

Det endelige produkt var to typer interface: et hvor alle ansøgere kunne indtaste deres data i et system, og et hvor medarbejderne kunne arbejde. Al data skulle opbevares i en back-end løsning.

Omnium teamet indgik i flere internationale teams som løsningsarkitekter og projektledere, hvor vi supporterede med design af målarkitektur for et sæt af nye løsninger, samt til analyse af lokale tilpasningsbehov til global udrulning.
 

Løsningen 

Størstedelen af arbejdet lå i at få projektet tilbage på sporet. Det indledende arbejde lå i at lave en backlog over alle de kendte problemer for derefter at prioritere dem i samarbejde med de relevante stakeholders.

Dernæst skulle problemerne kobles til relevante forretningsenheder for at sikre transparens og involvering fra både slutbrugeren og forretningen. Vi opsatte KPIer for at kunne følge projektets forløb, samt arrangerede scrum-møder med holdet for at kunne levere løsningen på en struktureret måde.

Derudover blev der også oprettet en klar kommunikationskanal til organisationens CIO for hurtigt og effektivt at kunne løse problemer løbende og dermed holde forsinkelser til et absolut minimum.
 

Impact 

Med en struktureret plan og en ny deadline sat i samarbejde med alle stakeholders kunne projektet afleveres indenfor den aftalte tidsramme. Kravene til onboarding processen fra de forskellige forretningsenheder blev mødt og derved blev projektet en succes.

Projektets succes beviste løsningen som koncept i organisationen og det blev besluttet at udvide projektet og lancere nye initiativer i de kommende måneder.

Ledelsesteamet som Omnium indgik i, fik tildelt både en Internal Award fra organisationens CEO samt en Global Award for realisering af forretningsmålet.