Hybrid Cloud transformation i finansiel institution

Hvordan laver man en cloud transformation i en organisation, der driver den kritiske, fælles infrastruktur for det finansielle Danmark?  

I 2016 stod organisationen med et landskab af kritiske applikationer med voksende teknisk gæld, hvor omkostninger til vedligehold ville vokse væsentligt over den kommende årrække, samtidig med at kraftig leverandørbinding skabte en fastlåsning i standardapplikationer, der var ved at nå end-of-life.  

Visionen blev at skabe en samlet ny, moderne private cloud platform baseret på DevOps og cloud teknologi, og derefter gradvist migrere og modernisere de kritiske applikationer over på den nye platform. For at eksekvere visionen ønskede man samtidig at overgå til en agil organisation, hvor man lettere kunne vedligeholde og udvikle digitale services med reel værdiskabelse for deres kunder. 

 

Udfordringerne ved at skabe sådan en platform bestod ikke kun i udviklingen og planlægningen af selve platformen, men også i selve transitionen for organisationen til at blive agil.   

Ud over de arkitekturmæssige og tekniske udfordringer, var der brug for at forny processer til drift, sikkerhed og compliance. På den menneskelige side blev der behov for nye kompetencer, herunder et metodisk grundlag til at opbygge organisationens arkitektur- og softwareudviklingskompetencer. Desuden var der brug for nye roller og kompetencer, der kunne få den agile udviklingsproces og mulighederne i en private cloud platform til at hænge godt sammen.  

Her blev det centralt at have profiler, der kunne forene forretningsmål, arkitektur og agil projekteksekvering fra strategisk til operationelt niveau.  

 

Tre store spørgsmål blev stillet:  

  • ”Hvordan får vi sat struktur på rejsen til en private cloud platform?” 
  • ”Hvordan bygger vi en hybrid cloud platform, der kan støtte op om visionen?”  
  • ”I hvilken rækkefølge flytter vi applikationer over og hvor hurtigt kan vi modernisere dem?” 

 

Initiativet kom til at hedde ”Moderniseringsprogrammet” og OI var med på hele rejsen fra 2016 til 2022, hvor vi blandt andet hjalp med:  

  • Udformning af det bærende programgrundlag under Moderniseringsprogrammet 
  • Udformning af arkitekturhåndbogen og den proces, der sikrede løbede kvalitetssikring af arkitekturen i projekterne. 
  • Programledelse, arkitektur og RTE-ledelse på tværs af Moderniseringsprogrammet. 
  • Klarlæggelse af applikationslandskabet og opdatering af migreringsplan. 
  • Udvikling og implementering af et pragmatisk AssetManagement system, der sikrede kunden overblik over systemer, processer og roller/ansvar og dels skabte et godt grundlag, når der skulle gennemføres IT revision.  
  • Agil projektledelse af bl.a. understøttelse af GDPR-sletning i applikationslandskabet, samt udrulning af NemlogIn3 som ny sikkerhedsløsning på tværs af applikationerne i parallel med cloud transitionen. 
  • Ledelsesrådgivning i forhold til væsentligt strategiske beslutninger herunder udbud, leverandørvalg, beslutninger i forhold til EU-lovgivning om brug af cloud i den finansielle sektor. 

 

Moderniseringsprogrammet er i sin afsluttende fase og forventes afsluttet omkring årsskiftet 2023/2024. Herefter står organisationen med et moderniseret applikationslandskab på en private cloud platform, der understøtter en DevOps baseret tilgang til vedligehold.  

Økonomisk har det betydet en nedbringelse af risikoprofil og licensomkostninger, samt en væsentligt hurtigere og mere robust release proces for nye features. 

 

Hør mere om erfaringerne og arbejdet ved at række ud til vores partner Jack Ekman.