Etablering af hybrid cloud platform i international virksomhed  

Hvordan starter man en cloud transformation i en global organisation med 90 tusinde medarbejdere, samt et stort og kompliceret applikationslandskab med mere flere tusinde applikationer?  

Som logistikvirksomhed er forretningsmodellen oftest fokuseret på ”high volume, low margin”, hvilket betyder, at al proces- og omkostningsoptimering er med til at forbedre bundlinjen. Det skaber et naturligt behov for et effektivt og smidigt applikationslandskab, samt en moden tilgang til arkitektur og softwareudvikling, så man kan bevare og udbygge konkurrenceevnen i et stærkt digitaliseret marked.

Udfordringen bestod i at skabe en hybrid cloud platform på tværs af private og public clouds, som både understøtter applikationsmodernisering og hurtigt udvikling af nye datadrevne forretningsservices. 

I dette tilfælde startede organisationen med et stærkt teknologifokus og kom hurtigt langt med de tekniske komponenter i hybrid cloud platformen. Dernæst fulgte udfordringer i processen, når ønsket også var at have security-by-design, baseret på en zero-trust arkitektur, samt med integrationen af nye drifts- og compliance processer med de tilsvarende processer i den allerede eksisterende platform.  

Hybrid cloud transformationen blev gennemført som en corporate startup, hvilket betød, at man valgte at opbygge en parallel udviklings- og driftsorganisation. En interessant udfordring i forhold til at balancere videreudviklingen af platformskomponenter med onboarding og drift af forretningsapplikationer på samme platform.  

Et klassisk scale-up problem, men her i en corporate ramme. 

Omnium Improvement stillede med et hold, der kunne forene forretningsmål, arkitektur og agil eksekvering fra strategisk til operationelt niveau. Transitionen blev afviklet i en SAFe ramme, hvor OI bidragede indenfor områderne System Arkitektur, Release Train Engineering, agil eksekvering og ledelsesrådgivning.  

Udgangspunktet blev – i tæt samarbejde med kunden – at udforme rammer og succeskriterier for initiativet. Dernæst blev fokus sat på arkitektur, sikkerhed og automatisering, hvor der blev bidraget med:  

  • Arkitekturvision og arkitekturrammer for hele initiativet, herunder tilpasning af eksisterende EA rammer for bl.a. sikkerhed, netværksdesign, navngivning, rolle/rettighedsstyring samt sikker softwareudviklingsproces (DevSecOps)  
  • Fastlæggelse af agile processer til udrulning af tværgående sikkerhedskrav i agile implementeringsteam 
  • Kommunikation og interessentstyring i forhold til hybrid cloud paradigmeskift, særligt i forhold til udviklingsteams, sikkerhed, drift og EA/compliance.
  • Opstilling af en samlet business case til strategisk ledelsesdialog og styring af skalering af den nye organisation. Dette sat balanceret med, hvor hurtigt man ønskede at modernisere det eksisterende applikationslandskab  

 

I dag er hybrid cloud initiativet blevet til en succesfuld corporate scale up, der i de kommende år har grobund for vækst, efterhånden som det komplekse legacy applikationslandskab bliver moderniseret og nye digitale services bliver udviklet. 

Kontakt vores partner, Jack Ekman, hvis du ønsker at høre mere om casen, erfaringerne og udfordringerne.