Cloud – hvordan laver du det strategiske valg?

Cloud Forretning Strategi
Jack Ekman

Der er mange overvejelser at gøre sig, når det kommer til cloud – ligegyldigt om det er private cloud, public cloud, eller om det er at bygge en hybrid cloud-platform. 


Stiller du en business case op, laver du oftest en klassisk cost-benefit-analyse. Men driften i en virksomhed er sjældent simpel, og både fordele og omkostninger afhænger af, hvordan du kommer til at bruge en potentiel platform.  

I forbindelse med arbejde hos en tidligere kunde udviklede vi hos Omnium Improvement et dynamisk værktøj for at give mulighed for at vurdere, hvad der giver bedst mening i det enkelte scenarie.  

Værktøjet er baseret på en samling af benefits fundet i samarbejde med vores kunde. Vi listede de enkelte benefits op som use cases for at kunne vurdere, hvem der oplever en fordel og hvor den opleves:

Er det eksempelvis CIOen, der oplever en fordel i forhold til mindre risiko, og dermed mindre nedslid og bedre omdømme? Er det applikationsudvikleren, som oplever fordele, fordi de kan udvikle hurtigere? Er det licensomkostningerne, der bliver en fordel, fordi der kan spares penge? Er det procurementafdelingen, der oplever en fordel, fordi de ikke skal købe ekstra hardware?

De fundne parametre er fordelt ud på henholdsvis public, private og hybrid cloud. Nogle fordele overlapper selvsagt, hvilket også indgår i værktøjet og dermed kan give et dynamisk overblik over, hvilke fordele og omkostninger der er forbundet med et specifikt scenarie – også fordelt udover tid.  

Det vigtigste for os i udviklingen af værktøjet er at give et fundament for at opbygge en business case omkring valget – eller fravalget – af cloud, baseret på en helhedsvurdering af de forskellige scenarier. 

Vi ser det som en mulighed for at lege med muligheder og bruge det som et strategisk værktøj i forhold til at lægge den mest favorable retning for din organisation. 

Det er en kompleks ting at overveje, og det er det værktøjet kan hjælpe med. Ræk endelig ud hvis du er interesseret i at høre mere om værktøjet og hvordan det eventuelt kan hjælpe din organisation.