GUIDE: Sådan kommer du godt i gang med det nye MitID Erhverv

Forretning Security
Gør din virksomhed brug af tjenester og services, der i dag anvender NemID og NemLog-in2? Og vil du stadig kunne autentificere dine brugere med den offentlige sikkerhedsløsning i 2022 og frem? Så er det vigtigt, at du gør dig klar til den nye offentlige sikkerhedsmodel.

I løbet af 2022 bliver NemLog-in2 og NemID Erhverv erstattet af de nye offentlige sikkerhedsløsninger NemLog-in3 og MitID Erhverv. Det har store konsekvenser for mange virksomheder.

Her er et udsnit af nogle af de konsekvenser, det har for virksomheder:

  • Dine medarbejdere vil ikke længere kunne anvende deres nuværende medarbejdercertifikater
  • Ændringerne har direkte indvirkning på, hvorledes dine kunder kommunikerer og interagerer med din virksomhed
  • De funktioner, som du anvender i dag via den offentlige sikkerhedsløsning, tilbydes måske ikke i fremtiden – eller skal fremover leveres af en broker i stedet for af det offentlige
  • De berørte applikationer skal tilrettes
  • Dine systemer skal potentielt understøtte to forskellige sikkerhedsmodeller i en overgangsfase
  • Ændringerne skal testes mod den offentlige infrastruktur og andre steder, hvor I anvender den offentlige sikkerhedsmodel i dag
  • Du skal vælge hvilken broker, du vil integrere med
  • Du skal overveje kommunikation til medarbejdere og kunder om ændringerne

Hvad bør jeg gøre?

I Omnium Improvement har vi arbejdet med forberedelse til og udrulning af disse løsninger sammen med flere organisationer i Danmark. I den forbindelse har vi udarbejdet en overordnet guide, der kan hjælpe dig til at sikre, at dine kunder og medarbejdere stadig kan interagere med dig i fremtiden. Guiden kræver, at vi skal kende jeres organisation bedre i detaljer, men kan i hovedtræk skitseres i 3 overordnede trin:

Trin 1 – Analyser konsekvenser

Foretag en analyse af konsekvenserne for alle dine applikationer ved udskiftning af NemLog-in2 og NemID Erhverv til NemLog-in3 og MitID Erhverv. Analysen skal ikke blot se på den tekniske del, for du skal også gøre dig bekendt med, hvordan dine kunder eller brugere bliver berørt, og hvorledes de skal håndteres og informeres. Du skal her være særligt opmærksom på et skift i den bagvedliggende arkitektur, der indfører en såkaldt Broker som et mellemlag, du nu skal integrere op imod.

Trin 2 – Dialog med sektor og leverandører

Start en dialog med din sektor, leverandører, offentlige integrationspartnere mv. omkring alle de applikationer, der har integrationer til det offentlige eller på anden vis i dag anvender NemLog-in2-certifikater i integrationer. Der vil være behov for en samlet indsats og koordinering af test af applikationerne på tværs af dit systemlandskab og samarbejdspartnere, hvorfor det anbefales, at du starter dialogen snarest muligt.

Trin 3 – Planlæg og implementer!

Udarbejd specifikationer for, hvordan NemLog-in3 og MitID Erhverv forventes implementeret i din organisation. Når specifikationerne er udarbejdet og kvalitetssikret, kan planlægning og implementering påbegyndes og en evt. samarbejdspartner til at udføre dette kan findes, så det bliver gennemført så sikkert som muligt.

Allerede nu er det vigtigt, at du ved hvor, hvornår og hvordan din organisation vil blive berørt og har en plan for implementeringen af NemLog-in3 og MitID Erhverv.

Kontakt Omnium Improvement for at høre mere

Omnium Improvement hjælper allerede i dag en række danske virksomheder med at blive klar til den nye offentlige sikkerhedsmodel. Hvis du også vil sikre, at din organisation kommer godt i gang med MitID Erhverv, så kontakt Kennet Korsgaard ([email protected]) og Jakob Rodenberg ([email protected]) for at høre nærmere om udfordringerne og løsningerne på implementeringen af den nye offentlige sikkerhedsløsning. Det vil stille jer bedst muligt i forhold til at imødekomme ændringerne.

Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe dig godt på vej!