IT-problemer – Har I prøvet at forbinde det til jeres forretning?

Forretning Strategi

At være digital i større eller mindre grad er præmissen for organisationers eksistensberettigelse i dag. Størstedelen af virksomheder – hvis ikke alle – ville ikke kunne fungere uden deres IT-systemer og digitale platforme. Men vi ser desværre en tendens til, at IT ikke ses som en integreret del af organisationens forretning og som en kilde til værdiskabelse. Hvilket tenderer til at være den største kilde til store problemer.

En kunde spøgte en dag med, at IT-projekter aldrig lever op til forventninger og forretningskrav. Jeg bød ind med, at min erfaring viser mig, at det ofte skyldes forbigåede detaljer til en start. Detaljer der ville sørge for at lede os i retning af det reelle problem, som ofte ikke kun har rod i IT men også i forretningen: den manglende kobling mellem dem, der udvikler løsningen og de mennesker der faktisk skal bruge løsningen.

Hvor mange lande kan du tælle til?
Vi skulle hjælpe ovennævnte kunde med at digitalisere deres forretning, hvor der eksempelvis var behov for, at eksterne personer skulle registreres med blandt andet bopælsland. Simpelt og nemt, ikke? Folk får en rullemenu med valgmuligheder, vælger det land, de bor i, og så klikker videre.

Der findes cirka 195 officielle lande (uafhængige stater), men her tæller eksempelvis Grønland og Færøerne ikke med. Kina anerkender ikke Taiwan som et officielt land og Israel anerkender ikke Palæstina. Dermed er det ikke længere ikke et teknisk spørgsmål, men et spørgsmål om, hvilke lande der er mest passende for forretningen at vælge. En beslutning der kan ændre et projekts omfang og/eller forsinke leverancen – især hvis emner som dette ikke bliver diskuteret i starten af projektet.

Selv simple problemstillinger kræver forretningsfokus
Pointen du skal tage med herfra er, at lige meget om et problem er simpelt eller komplekst, er det essentielt at få en forståelse for forretningen bag for at kunne lave en bæredygtig løsning.

Får vi sporet os ind og talt om problemer og mulige løsninger forud for udviklingen, undgår vi, at det bliver et større og større problem længere inde i processen. Hos Omnium Improvement er det en prioriteret kompetence: at kunne forstå, hvordan IT er værdiskabende for organisationen.